Gestió de lloguers

Màxima rendibilitat i cap complicació

Selecció d'inquilins, gestió d'impagats, resolució d'incidències...

Proporcionem una resposta adaptada a les necessitats de cada propietari procurant la màxima rendibilitat dels seus immobles, seleccionant els millors candidats amb les màximes garanties per a qualsevol mena de lloguer (llarga durada, temporada o turístic).

Ens encarreguem de resoldre totes les incidències, de portar el control financer i d’atendre les obligacions administratives, legals i fiscals de manera personalitzada i amb la màxima professionalitat.

ATENCIÓ Al CLIENT I ASSESSORAMENT

Comunicació directa amb el gestor de l'immoble. Ens encarreguem del cobrament de les rendes, la seva actualització, l'aplicació dels pactes contractuals i la renovació dels contractes al seu venciment, sempre amb el millor assessorament immobiliari.

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES

S'atenen les incidències d'acord amb les instruccions pautades per la propietat. Posem a la disposició dels nostres clients un ampli ventall de professionals i industrials de tots els sectors a fi d'oferir un servei professional de qualitat amb totes les garanties a un preu competitiu.

QUALITAT, EFICIÈNCIA I TRANSPARÈNCIA

La propietat rep mensualment una liquidació d'ingressos i despeses amb tots els justificants garantint així una total transparència en la gestió de tresoreria. La documentació de la comunitat està sempre a la disposició de la propietat per a qualsevol consulta o comprovació.

GESTIÓ ACTIVA D'IMPAGAMENTS

Si es produeixen impagaments de renda, es realitzen immediatament les gestions de recobrament i si aquestes no prosperen, es posa a la disposició de la propietat un servei d'assistència jurídica per a l'inici d'accions judicials.