Comunitats de propietaris

Oblida't dels problemes

Administradors, advocats, economistes..., al teu servei.

La nostra àmplia experiència en l’administració de comunitats de propietaris ens permet oferir un servei de gestió que proporciona la màxima tranquil·litat als nostres clients. Apostem per l’alta especialització.

Amb un equip que ofereix dedicació, rigor i gran professionalitat, amb el millor assessorament i sempre a la recerca de solucions, proporcionant una gestió àgil i immediata de totes les incidències, i sempre amb la màxima transparència.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Cada comunitat té com a interlocutor un oficial. Qualsevol propietari pot comunicar-se amb aquest oficial en persona, per mòbil, Whatssap o correu electrònic.

En funció de les necessitats de cada comunitat, se celebraran durant l'any reunions extraordinàries per a tractar assumptes que així ho requereixin.

QUALITAT, EFICIÈNCIA I TRANSPARÈNCIA

Cada comunitat té oberta al seu nom un compte bancari independent, garantint així una total transparència en la gestió de tresoreria.
La documentació de la comunitat està sempre a disposició per a qualsevol consulta o comprovació. Cada any es preparen i presenten els comptes anuals amb tot detall perquè tots disposin de tota la informació sobre els ingressos i despeses de la seva comunitat.

REDUCCIÓ DE COSTOS

Ens reunim regularment amb els proveïdors i industrials que presten els seus serveis a la comunitat a fi de determinar les necessitats reals d'aquesta i comprovar que tant els serveis prestats com els preus facturats s'ajusten a l'oferta del mercat a cada moment.

Renegociem els contractes dels diversos proveïdors segons sigui necessari a fi d'optimitzar els recursos de cada comunitat.

GESTIÓ ACTIVA D'IMPAGATS

Gestionem el cobrament dels rebuts pendents dels propietaris oferint-los solucions viables. A més, realitzem les gestions necessàries per a cobrar els deutes dels immobles adjudicats a entitats bancàries.

I si els tràmits extrajudicials no donen resultat, posem a la disposició dels nostres clients un equip d'advocats que iniciaran accions judicials en condicions molt avantatjoses per a la comunitat.

ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

Proporcionem assessorament fiscal sobre les obligacions tributàries de la comunitat i realitzem els tràmits i gestions necessaris per a això.

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES

Atenem les incidències segons les instruccions de la comunitat. Disposem d'un ampli ventall de professionals i industrials de tots els sectors que ofereixen un servei professional de qualitat amb totes les garanties i a un preu competitiu.

OBRES I SUBVENCIONS

El nostre despatx es posa al capdavant de les obres des del mateix començament del projecte, convertint-se en un element indispensable per a portar a bon terme qualsevol projecte de rehabilitació.

Assegurem el compliment de la normativa vigent, col·laborem en la selecció dels millors professionals, treballem en estreta col·laboració amb la comissió d'obres i supervisem la tresoreria. A més, ens encarreguem de tramitar les subvencions a les quals pugui optar la comunitat.

ASSESSORAMENT LEGAL

Com a especialistes en Gestió Immobiliària, oferim l'assessorament legal necessari en l'àmbit de les Comunitats de Propietaris.

A més, ens mantenim al dia sobre els constants canvis en la legislació vigent que tenen impacte directe o indirecte en les comunitats de propietaris i actuem de conformitat amb això, oferint respostes clares, directes i ràpides davant cada situació.